© Call Me Swami Mooday 2020

eigene Arbeiten | Prints

Tableaux

Dead End | 162x100 InkJetPrint | 2019

 

Two Units | 136x90cm InkJetPrint | 2019

 
what year is this ? call me swami mooday
what year is this ? call me swami mooday
what year is this ? call me swami mooday
what year is this ? call me swami mooday

what year is this ? | Serie 4x 20x30cm Barytabzug | 2017

 

Motten | 100x80cm Barytabzug | 2017

Motten | 34x27cm Barytabzug | 2016

Strunk | 50x37,5cm Barytabzug | 2018

Korsika | 50x75cm Barytabzug | 2019

Stromaufwärts | Serie, 3x 40x60cm Barytabzug | 2019

Above the Convenience Store | 45x60cm Barytabzug | 2019

Above the Convenience Store | 40x60cm Barytabzug | 2018